Kontrakt!
När budgivningen är avslutad är det dags att göra avslut och skriva kontrakt. Renghammar förbereder alla handlingar, såsom köpekontrakt, köpebrev, likvidavräkning, med mera. Dokumenten beskriver och reglerar allt i försäljningen – vem som säljer, vem som köper, handpenning, köpeskilling, tillträde och övriga villkor.

Därefter hälsar vi säljare och köpare välkomna till kontraktsskrivning på vårt kontor, för genomgång av alla handlingar. Vid detta tillfälle betalar köparen en handpenning. Handpenningen deponeras på ett särskilt klientmedelskonto, till dess att alla villkor för affären är uppfyllda. Det kan exempelvis vara besiktning av villan eller bostadsrättsföreningens godkännande av köparen. När villkoren är uppfyllda reglerar vi handpenningen.
Vid tillträdesdagen träffas köpare, säljare och mäklare på köparens bank, för att föra över resterade del av köpeskillingen och se till att alla lån som finns på bostaden blir lösta. Vid det här tillfället ska säljaren ha sett till att bostaden är flyttstädad och klar för den nya ägaren.

Vid tillträdesdagen träffas köpare, säljare och mäklare för att föra över resterade del av köpeskillingen och se till att alla lån som finns på bostaden blir lösta. Vid det här tillfället ska säljaren ha sett till att bostaden är flyttstädad och klar för den nya ägaren.

Flyttstädningen är en viktig del i överlåtelsen. När du fått tillträde till din nya bostad ska du kontrollera att den är väl utförd, annars har du rätt att anmärka på den.