Värdering!
Värdet på din bostad bestäms utifrån var den ligger och i vilket skick den är, men också efter det allmänna läget på marknaden och vilken potential som bostaden har. Vid värdering av en bostadsrätt fördjupar vi oss i föreningens ekonomiska ställning, vilket ger underlag till rätt pris.
Renghammar har lång erfarenhet och kunskap om den lokala marknaden. Med de senaste, tekniska värderingsverktygen kan vi därför sätta rätt pris på din bostad. Försäljningsvärderingen är helt kostnadsfri vid hembesök.
Beställ fri värdering genom att fylla i formuläret, eller slå en signal så bestämmer vi en tid.
Vad ingår?
Fri värdering vid hembesök.

Vad kan köpas till?
Skriftlig värdering. Exempelvis vid bodelning, omläggning av lån, etc.

Klicka här för formulär för Fri Värdering.
Nästa » Förbesiktning