Budgivning!
Med lyckad marknadsföring och bra visningar av din bostad, har ett antal spekulanter visat intresse för din bostad. Då börjar budgivningen! Den kan genomföras på många olika sätt, men Renghammar använder sig av så kallad öppen budgivning, i de allra flesta fall.

Vid en öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till såväl säljare som till övriga spekulanter, som då får möjlighet att bjuda över varandra.

Läs mer om budgivning under Checklistor!
Vad ingår?
Checklista
All kontakt med intressenter och dig som säljare
Skriftliga bud
Bud via telefon
SMS-bud
Bud via internet
Budlista efter avslutad budgivning
Nästa » Kontrakt